Asukkaiden Lahti 15.12.2020

ASUKKAIDEN LAHTI -YHTEISLISTAN EHDOKKAAT

Asukkaiden Lahti -yhteislista on asettanut kesäkuun kuntavaaleihin elämänkokemusta omaavia ja osaavia ehdokkaita elämän eri alueilta. Ota rohkeasti koppi tulevaisuudesta ja äänestä kansanliikkeen ehdokasta. Vaikka yhteislistamme on puolueisiin sitoutumaton, ehdokkaamme ovat puolueellisesti kunnan asukkaiden puolella, aina.

Asukkaiden Lahti -ehdokkaat lähikuvassa

Juha Haukka

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Juha Haukka.

Tärkeänä pitämäni asiat: Terveyskeskus ja poliklinikkamaksuista luovuttava ja perusterveyden huollon on oltava maksutonta kaikille asukkaille. Terveyspalvelut täytyy olla helposti saavutettavissa.

Kunta on tärkeässä asemassa työpaikkojen luonnissa ja työllisyyden edistämisessä, paras tapa kunnalle hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen kuntataloutta.

Kunnan on pidettävä kiinni kaavoitus oikeudestaan – sitä ei pidä luovuttaa grynderien ohjailtavaksi. Asukkaille on taattava vaikutusmahdollisuudet kaavoitukseen. On tärkeää torjua asuinalueiden eriytymistä, turvata lähipalveluja, estää ilmastokriisiä, edistää joukkoliikenteeseen perustuvia ratkaisuja ja suojella luonto- ja kulttuuriympäristöjä.

Terveisin Juha Haukka

Veikko Juutilainen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas, työttömyysasiantuntija Veikko Juutilainen.

Takana 63 vuotta vaihderikasta lahtelaista elämää. Viimeisimpänä yli 10 vuotta nuorten aikuisten parissa. Toimiminen Inspis ry:n toiminnanjohtajana (kanssakulkijana) avasi silmät nuorten tarpeille.

Haluankin tulevaisuudessa vaikuttaa nimenomaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tulevaisuuteen. Kunnassamme ei ole varaa hukata yhtään nuorta. Velkataakan sairastuttamat nuoret pitää armahtaa tai hoitaa kunnallisella velkajärjestelyllä.

Kaikille koulunsa lopettaneille pitää taata palkka tai palkkatukityöpaikka. Lahti palauttaa yli 18 miljoonaa euroa valtiolle työttömyyssakkomaksuina vuosittain. Tällä rahalla pystyttäisiin varmasti keksimään nuorille mielekästä, kuntalaisia palvelevaa tekemistä. Jokainen meistä haluaa olla yhteisön osa. Jokaiselle tulee luoda ja suoda mahdollisuudet osallistua kykyjensä mukaan.

Arvon ja joskus armonkin antaminen auttavat enemmän kuin kohtuuton arvostelu. Mielestäni kuntavaalit ovat nimenomaan henkilövaalit. Jokaisen ehdokkaan pitää seisoa sanojensa ja tekojensa takana. Jokaisella meistä on oma vahva halu ja näkemys yhteisten asioiden hoidosta. Aito yhteistyö on itsenäisten ihmisten toisiaan arvostavaa kommunikointia.

Valtapelit, manipulointi, kähmintä tai painostus eivät kuulu kunnalliseen ja kunnialliseen asioiden hoitoon. Avoimuus kaikissa toiminnoissa sekä avoin, rehellinen tiedonjako on jokaisen valtuutetun velvollisuus.

Kuntalaisten ääntä ja ehdotuksia pitää kuulla muulloinkin kuin vain vaalien alla. Hyvät, samoin kuin kipeätkin asiat syntyvät yhteisön sisällä ja yhteisön vaikutuksesta. Kaveria ei Lahdessa saa jättää vaikeinakaan hetkinä.

Ota koppi, älä kävele ohi! Terveisin Veikko Juutilainen

Esa Karvinen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Esa Karvinen.

Olen 55+ mies ja tehnyt elämäni aikana monia töitä aina tehdastyöstä erilaisiin kone- ja kuljetusalan töihin. Olen myös ns. uudelleen kouluttautunut terveydellisistä syistä uuteen ammattiin, täydentänyt entisiä tietoja ja oppinut uusia.

Opiskeluihini kuuluu aikuiskasvatustieteitä Jyväskylästä, sekä ohjaus ja kasvatusalan tutkinto toiselta asteelta. Näistä huolimatta työttömyyskin on tullut tutuksi ja erityisesti ikärasismi. Olen toiminut viimevuosina turvallisuusalalla, tätä keikkatyötä olen tehnyt 30 vuoden aikana aina ravintolan ovilta henkilösuojaukseen.

Mieluisimmat harrastukset kohdistuvat luonnontieteisiin. Erityisiä osa-alueita on tähtitiede ja eläin- sekä kasvitiede/geologia. Valokuvaan ja olen nimenomaan kiinnostunut valokuvasta, en ole kamerakerholainen. Myös pyöräily on lähellä sydäntä, käytän julkisia kulkuvälineitä ja tällä haluan osallistua hiilijalanjäljen pienentämiseen. En juurikaan enää matkustele kauemmaksi, lähiluonnosta ja erityisesti Päijät-Hämeen ja naapurimaakuntien alueelta löytyy mielenkiintoista tutkittavaa mielin määrin.

Aivoterveyttä pidän yllä WEB ohjelmoinnin avulla, tietotekniikkaa olen myös opettanut kansalaisopistossa ja Linux ja avoimenlähdekoodin ympäristö on mieluisin. Kunnallispolitiikkaan osallistumiseni pontimena on tavallisten kaupunkilaisten asiat, joista nostan tässä mm. omaishoitajat, työttömät ja vapaaehtoistyön merkityksellisyys ja sen arvostuksen nostaminen kaikissa ikäluokissa.

Myös nyt kuudetta vuotta Lahdessa asuneena haluan nostaa kotikaupungin arvostusta, jota mielestäni Lahdessa tarvitaan.

Terveisin Esa Karvinen

Jarkko Kivirikko

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Jarkko Kivirikko.

Olen 49 vuotias siivooja. Olen ay-aktiivi ja ollut mukana JHL:n osaton- ja yhteisjärjestön hallituksissa. Harrastan teatteria, mökkeilyä ja vaeltamista. Ihmisoikeudet ja tasavertainen yhteiskunta ovat minulle tärkeitä.

Verovaroin tuettuja palveluja ei pidä yksityistää maksimaalista voittoa ja veronkiertoa suosiville yrityksille.

Ilmastonmuutos huolestuttaa. Huolestuttavan kehityksen pysäyttäminen vaatii kansainvälisesti etenkin suurimmilta saastuttajilta merkittäviä toimia, joilla ilmaston lämpenemistä aiheuttavat päästöt saadaan tulevina vuosikymmeninä kuriin ja laskuun.

Terveisin Jarkko Kivirikko

Kirsti Korhonen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Kirsti Korhonen.

Hei, olen toimistosihteeri sosiaali- ja terveydenhuollossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Harrastan lintuja, piirtämistä, kuorolaulua ja neulomista. Meillä kaikilla tulee olla oikeus laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuttomiin peruspalveluihin. Nyt kehitys on Lahdessa kulkenut väärään suuntaan ja näillä perustarpeilla tehdään bisnestä. Asiakasmaksut ovat hinnoiteltu maksimiin, niihin ei sovelleta asiakasmaksulain mukaista henkilökohtaista harkintaa ja kylmäkiskoinen perintä ajaa ihmisiä toimeentulovaikeuksiin.

Koronaepidemia on tuonut ikävällä tavalla päivänvaloon sote-palveluihin kohdistettujen säästötoimien vahingollisuuden ja terveydenhoitohenkilökunnan työn aliarvostuksen. Se näkyy alipalkkauksena, työtahdin hiostuksena ja alalle tulevien perehdytyksen laiminlyöntinä. Vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu onkin siirretty kuntayhtymälle, on niiden rahoitusvastuu kunnilla, ainakin kattavan sote-uudistuksen toteutukseen saakka.

Olen lähtenyt kuntavaaleihin muuttamaan edellä mainittuja asioita sekä turvaamaan muutoinkin meidän kuntalaisten peruspalveluja. Arvon mekin ansaitsemme.

Terveisin Kirsti Korhonen

Seppo Korhonen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Seppo Korhonen.

Työ, koulutus, hyvinvointi ja peruspalvelut ovat oikeutemme! Kuntavaaleissa on nyt puolueisiin rohkea, sitoutumaton, sosiaalinen ja oikeudenmukainen vaihtoehto -  Asukkaiden Lahti -yhteislista.

Olen Seppo Korhonen, asukasaktiivi, ammatillinen opettaja ja kaupunginvaltuutettu Asukkaiden Lahti -valtuustoryhmästä.

Olen lähtenyt ehdokkaaksi kuntavaaleihin jatkamaan työtä mm:

- tasa-arvoisen opintopolun turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä ammatillisessa- ja lukiokoulutuksessa

- työttömyyden nujertamiseksi ja palkkatukityöllistämisen puolesta

- ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen-, arvokkaan kohtelun- ja hyvän hoivan puolesta - julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja maksuttomien peruspalvelujen takaamiseksi

- maksuvaikeuksiin johtavasta sosiaali- ja terveydenhuollon aggressiivisesta perinnästä luopumiseksi

- veroeurojen käytössä palataan perusasioihin, palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen 

- kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Lahden Taloille asetetusta kohtuuttomasta tuottotavoitteesta luovutaan ja omistajaohjauksella valvotaan, että vuokrataso Aralainoitetuissa Lahden Asuntojen ja muiden tytäryhtiöiden vuokra-asunnoissa palautetaan kohtuulliselle tasolle.

Kuluneella valtuustokaudella olen edistänyt aloitteellisesti valtuustoaloitteilla kuntalasille tärkeitä asioita mm. näissä kysymyksissä:

- sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen ja päivähoitomaksujen perinnässä ryhdytään noudattamaan asiakasmaksulakia ja irrottaudutaan maksujen perinnässä perintäyhtiöistä

- kaupunki ryhtyy toimiin köyhyyden poistamiseksi konkreettisella ohjelmalla ja perustamalla laajapohjaisen köyhyystyötyhmän

- oman edun tavoitteluun perustuvasta pormestarihankkeesta luovutaan

- valtuuston kokoukset avataan puheoikeudella vammais- ja vanhusneuvostojen nimeämille edustajille

- vammaisten palvelujen heikentämisen sijaan henkilökohtaisen avun esteitä poistettava

Ota koppi tulevaisuuteen!

Terveisin Seppo Korhonen

kaupunginvaltuutettu (Asukkaiden Lahti)

kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen

Sinikka Kuosmanen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Sinikka Kuosmanen.

Sydämellä tasavertainen ja inhimillinen Lahti!

Olen 65-vuotias lähihoitaja ja eläkeläinen. Yhteiskunta-aktivisti. Vapaaehtoistyötä Pakolaisavussa ja Dilan "Kotoa kotiin" -hankkeessa. Kannatan maahanmuuttajien tehokasta kotouttamista osaksi yhteiskuntaa. Heidät pitää nähdä voimavarana; ei taakkana.

Vanhusten kotihoitoa tulee kehittää. Sosiaalipalveluja pitää tehostaa ja lisätä syrjäytymisen ja päihdeongelmien poistamiseksi.

Työttömyyden poistamiseksi täytyy löytää lisää keinoja.

Asun keskustassa, Vuoksenkadulla ja vastustan ehdottomasti Liisua (keskustan liikennesuunnitelma), joka on mielestäni järjetön, ylikallis turhake ja toteutuessaan vain pilaisi Lahden keskustaa.

Verorahat pitää käyttää lahtelaisten hyväksi maksuttomiin peruspalveluihin. Myös Lahden kulttuuripalvelut tulisi saada kaikkien saataville. Kaupunkilaisten ääni pitää saada kuuluviin.

Ota koppi!

Terveisin Sinikka Kuosmanen

Aini Lehtosalo

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Aini Lehtosalo.

Olen asunut Nastolassa vuodesta -61 ja pidän tärkeänä, että Nastola pysyy elinvoimaisena asuinympäristönä kaikille ikäryhmille.

Lahti on laiminlyönyt yhdistymissopimuksen noudattamisen. Terveyskeskuksen vuodeosasto ajettiin alas ja nyt sote-keskuksen kohtalo on uhattuna Lahden lykättyä hankkeen riitelevälle sote-yhtymälle.

Uhkaksi on noussut myös koulujen mahdolliset lakkautushankkeet, joita perustellaan lyhytnäköisillä väistöennusteilla, joissa on unohdettu Nastolan vetovoimatekijät viihtyisine ja lapsiystävällisine ympäristöineen ja alueen työpaikkoineen.

Nastolasta valittujen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tulee jatkossa terhakammin puolustaa itäisen Lahden palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä. Vallalla olevan pessimismin ja antautumismielialan sijaan tarvitaan positiivista asennetta ja parempaa itsetuntoa kehittää Lahden kaikkia asuinalueita ja elinkelpoisuutta.

Terveisin Aini Lehtosalo

Taisto Ohtonen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Taisto Ohtonen.

Olen 64 -vuotias kirvesmies. Työmaat ovat tulleet tutuksi, Lahden lisäksi myös pääkaupunkiseudulla. Työmaanäkemystä on kertynyt myös ulkomailla mm. Bulgaria, Venäjä (ent. Neuvostoliitto). Ulkomailla työskennellessä olen huomannut, miten tärkeää suvaitsevaisuus on eri kulttuurista tulevien ihmisten kanssa.

Olen ay aktiivi, ollut useilla työmailla luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Toimin aktiivisesti rakennusliiton ammattiosasto 66, jossa olen hallituksessa, kirvesmiesjaostossa, Hämeen aluejärjestön hallituksessa ja rakennusliiton liittokokous edustaja. Lahdessa käytetään rakentamiseen vuosittain kymmeniä miljoonia euroja.

Uudisrakentamisen lisäksi toteutetaan merkittäviä korjaus- ja infrarakentamista. Hankkeet maksetaan yhteisillä verovaroilla. Siksi on kohtuullista vaatia, että julkisen rakentamisen työmaat ovat reiluja työpaikkoja, joissa noudatetaan työehtosopimuksia.

Viisautta on huolehtia siitä, että kaupungin rakennustöissä tarjotaan työtä oman alueen rakentajille.

Terveisin Taisto Ohtonen

Hannu "Hande" Salminen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Hannu Salminen.

Olen 66-vuotias lahtelaissyntyinen Tampereen Yliopistosta valmistunut näyttelijä. Eläkkeellä.

Harrastuksiani on mm. Kino Iiriksen laadukas ohjelmisto, kirjallisuus ja shakki.

Kunnan tulee taata yhdenvertainen koulutuspolku lapselle ja nuorelle aina esiopetuksesta toiselle asteelle asti.

Sivistystoimeen tehdyt ja suunnitellut leikkaukset ovat aiheuttaneet ja tulevat aiheuttamaan luokka- ja ryhmäkokojen suurennuttua huomattavan määrän syrjäytymistä ja oppimisvaikeuksia. Koulutuksen tulee tasoittaa sosioekonomista eriarvoisuutta ja edesauttaa sosiaalista kiertoa. Sivistys on sijoitus tulevaisuuteen, ei menoerä.

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pidä alistaa yksityissektorin taloudelliselle edun tavoittelulle. Kehitetään edelleen Lahden liikunta- ja kulttuuripalveluja niin, että ne ovat helposti kaikkien kaupunkilaisten saatavilla ja jokaisella lahtelaisella lapsella olisi mahdollisuus edes yhteen harrastukseen.

Ilman kulttuuria ei ole tulevaisuutta.

Otetaan koppi tulevaisuudesta ja keskitytään ongelmien syihin, ei seurauksiin!

Terveisin Hannu Salminen

Ari Shemeikka

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Ari Shemeikka.

Reilu Lahti kaikille! Ari Shemeikka 48 vuotta.

Työskentelen raudoittaja Suomen Kovabetonin elementtitehtaalla Nastolassa. Olen työpaikkani luottamusmies ja ammattiyhdistysaktiivi. Onnellinen tyttären isä ja vielä onnellisempi tyttärentyttären isoisä.

Terveisin Ari Shemeikka

Ritva Sorvali

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Ritva Sorvali.

Olen 63-vuotias kolmen lapsen äiti. Ammatiltani olen näyttelijä, teatteritaiteen maisteri. Olen lahtelaisen Teatteri Vanhan Jukon perustajajäsen ja työskentelinkin siellä 15 vuotta. Lisäksi työskentelin10 vuotta Lahden kaupunginteatterissa.

Minulla on vahva vasemmistolainen tausta. Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat mielenterveyspalveluiden, julkisen terveydenhuollon ja työllisyyden kuntoon laittaminen.

Lisäksi pidän tärkeänä erilaisten kulttuuripalveluiden kohtuullisia hintoja, niin, että kaikilla on mahdollisuus nauttia niistä.

Olen myös mielenkiinnolla seurannut Kisapuiston remonttia. Eikö sen voisi kerralla laittaa kuntoon.

Terveisin Ritva Sorvali

Pirkko Vaittinen

Esittelyssä Asukkaiden Lahti -yhteislistan ehdokas Pirkko Vaittinen.

Olen Pirkko-Maija Vaittinen, 71-vuotias eläkeläinen. Työelämäni olin Lahden kaupungin palveluksessa työkyvyttömyyseläkkeeseen asti.

Yhdistystoiminta on tämän hetken elämän keskipiste. Olen Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen. Lahden seudun invalidit ry:n puheenjohtaja. Lahden kaupungin Vammaisneuvoston jäsen. Link Lahden järjestökeskuksen hallituksen jäsen. Eläkeläiset ry:n johtokunnan jäsen.

Autan vammaispalveluanomusten hakuprosessissa ja samoin ikääntyneiden erilaisissa Kelan tms. hakemuksissa. Samoin valitusten teossa hylkäävän päätöksen tultua. Tutuksi ovat tulleet lakimies ja hallinto-oikeus.

Kuntalaisena ja kuntapäättäjänä haluankin edustaa niin vammaisten kuin vanhustenkin elämän helpottumista järkevillä päätöksillä ja tarpeenmukaisilla toimilla. Kumpikaan näistä mainitsemistani ryhmistä, vähävaraisten perheiden ohella, ei saa olla maksumiehinä kaikessa.

Haluan, että kaupungin päätöksentekoon voivat puheoikeudella osallistua edustajat vanhus- ja vammaisneuvostoista sekä vammais- ja potilasyhdistyksistä. Vain he ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja tietävät omat tarpeensa sekä voimavaransa.

Terveisin Pirkko Vaittinen.